UNIKT er et magasin som sammenligner kroppskomplekser med «stygg» frukt og grønt. Magasinet skal oppmuntre til å kaste kroppskompleksene våre, istedenfor den stygge maten.
Papir og gramvekt varierer og er tilfeldig til hvert opplag av magasinet. Hver side er unik og skal representere det tilfeldige og uperfekte. Noen sider er krøllete for å indikere at de har blitt gjenbrukt istedenfor kastet.
Typografien «Times New Roman» kjenner vi alle til, som også vil si at vi kjenner den såpass godt at vi legger merke til justeringer. Typografien er justert til det uperfekte med forminskninger og forstørringer i enkelte elementer.
Nettsiden til magasinet skulle speile profilen med bevegelse og andre uttrykksformer som man utelukker i en papirutgave.
Grafisk design: Oda Svendsen

Takk til:
Nilz & Otto Grafisk AS
Print House AS
Yann Charles M. Bougaran

Stefan Ellmer
Sofie Greiner Skogstrøm
Mellina Villanueva
Peder Lundh
Tonje Risnes
Back to Top